Competition Schedule 2016

COMPETITION SCHEDULE

17:30:00
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
18:00:00
100 M EMΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
18:10:00
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
18:20:00
100 Μ ΑΝΔΡΩΝ
18:20:00
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
18:30:00
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
18:35:00
100 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
18:50:00
400 Μ ΑΝΔΡΩΝ
19:00:00
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
19:05:00
400 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
19:15:00
80 Μ Π.ΠΑΙΔΩΝ
19:20:00
80 Μ Π.ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
19:30:00
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
19:30:00
1500Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
19:40:00
800 Μ ΑΝΔΡΩΝ
19:50:00
400Μ ΕΜΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
20:10:00
400Μ ΕΜΠ ΑΝΔΡΩΝ
20:20:00
200 Μ ΑΝΔΡΩΝ