Πρόγραμμα Παπαφλεσσείων 2017 Μάιος 16, 2017, 2:45 μμ.17:00 ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
17:30 50μ. ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚ:
18:00 100μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
18:00 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
18:00 ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
18:10 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
18:20 100μ. ΑΝΔΡΩΝ
18:30 80μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
18:35 80μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
18:45 50μ. ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ
19:00 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
19:00 400μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
19:10 400μ. ΑΝΔΡΩΝ
19:20 ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
19:25 400μ. ΕΜΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
19:35 400μ. ΕΜΠ ΑΝΔΡΩΝ
19:45 100μ. ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ
19:55 800μ. ΑΝΔΡΩΝ
20:05 200μ. ΑΝΔΡΩΝ
20:15 3000μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
20:25 Παρουσίαση προγράμματος kids athletics από αθλητές τμημάτων υποδομής ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ Γ ΣΥΛΛΟΓΟΥ