Πρόγραμμα Παπαφλεσσείων 2015 Μάιος 12, 2015, 1:36 μμ.

17:30 ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
18:00 100μ. EMΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
18:00 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
18:10 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
18:20 100μ. ΑΝΔΡΩΝ
18:30 ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
18:30 100μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
18:40 80μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
18:50 80μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
19:00 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
19:05 400μ. ΑΝΔΡΩΝ
19:15 400μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
19:30 ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
19:30 800μ. ΑΝΔΡΩΝ
19:40 400μ. ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
19:50 400μ. ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ
20:00 200μ. ΑΝΔΡΩΝ
20:10 150μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄