«Παπαφλέσσεια» 2006-2013: Στατιστική Ανάλυση και Αξιολόγηση της Διοργάνωσης Ιούλ. 8, 2013, 6 πμ.

Τα «Παπαφλέσσεια» σε Αριθμούς

Στα «Παπαφλέσσεια» του 2013 συμμετείχαν 85 αθλητές/ τριες οι οποίοι εκπροσώπησαν 11 χώρες. Από αυτούς, 41 ήταν άνδρες (48,2%) και 44 ήταν γυναίκες (51,7%). Οι 52 ήταν Έλληνες (61,17%) ενώ οι 33 (38,82%) προέρχονταν από χώρες του εξωτερικού. Οι άνδρες από την Ελλάδα που συμμετείχαν στην διοργάνωση ήταν 30 (35,29%) ενώ οι συναθλητές τους από το εξωτερικό ήταν 11 (12,94%). Στις γυναίκες, οι Ελληνίδες που αγωνίστηκαν ήταν 22 (25,88%). Ίδιος αριθμός συμμετοχών κατεγράφη και για τις γυναίκες του εξωτερικού (25,88%).

Μεγαλύτερη γενική συμμετοχή, από το 2006 μέχρι τις μέρες μας, σημειώθηκε το 2009 με 135 αθλητές. Η μικρότερη ήταν το 2013 με 85. Το 2009 εκπροσωπήθηκαν στα «Παπαφλέσσεια» 28 χώρες, οι περισσότερες από ποτέ, ενώ το 2013 μόλις 11. Αναλύοντας την συμμετοχή των φύλων, οι πιο πολλοί άνδρες αγωνίστηκαν το 2009 (81 σε επίπεδο απόλυτων αριθμών ή 60% επί συνόλου των συμμετεχόντων). Μικρότερος αριθμός συμμετοχής ανδρών καταγράφεται το 2013 (44 σε αριθμό ή 48,2%). 55 γυναίκες έλαβαν μέρος στη διοργάνωση το 2011, παρότι υψηλότερο ποσοστό συγκέντρωσης σημείωσαν το 2013 (51,7%). Το 2012 συμμετείχαν 36 γυναίκες αλλά μικρότερο ποσοστό συγκέντρωσαν το 2009 (40%). Σε επίπεδο εθνικότητας, περισσότεροι Έλληνες υπήρξαν το 2011 (70 άτομα ή 63.06%) και λιγότεροι το 2007 (49 ή 43,75%). Πολυάριθμοι ξένοι κατεγράφησαν το 2008 (79 σε αριθμό που αντιστοιχούσαν στο 63,2% του συνόλου των συμμετεχόντων) ενώ ο μικρότερος αριθμός τους ήταν το 2012 (32 ή 36,36%). Περισσότεροι ‘Έλληνες άνδρες ήταν το 2006 και το 2009 (41) με υψηλότερο ποσοστό όμως το 2012 (40,9%). Οι λιγότεροι ήταν το 2013 (30) και σε ποσοστιαία κατανομή το 2008 (24,8%). Στους άνδρες εξωτερικού 41 ή 32,8% ήταν οι περισσότεροι (2008) και 11 ή 12,94% οι λιγότεροι (2013). Περισσότερες Ελληνίδες συμμετείχαν το 2011 (35 ή 31,53%) και λιγότερες το 2007 (12 ή 10,71%). Στις γυναίκες του εξωτερικού περισσότερες ήταν το 2008 (38 ή 30,4%) και λιγότερες το 2012 (16) με χαμηλότερο ποσοστό το 2011 όμως με 18,01%.

Στις 8 διοργανώσεις που έλαβαν χώρα από το 2006 μέχρι και το 2013 έχουν συμμετάσχει συνολικά 876 αθλητές και αθλήτριες. 491 (56,05%) από αυτούς ήταν αρσενικού γένους και 385 (43,94%) θηλυκού. Οι Έλληνες ήταν 457 (52,16%) και οι ξένοι 419 (47,83%). Οι άνδρες από την Ελλάδα ήταν 289 (32,99%) και αυτοί από τις χώρες του εξωτερικού 202 (23,05%), ενώ στις γυναίκες οι Ελληνίδες ήταν 169 (19,29%) και αυτές του εξωτερικού 217 (24,77%).

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας 1 (παραπάνω) και γράφημα των συμμετεχόντων από το 2006 μέχρι και το 2013, καθώς επίσης συγκριτική προσέγγιση των χωρών που εκπροσωπήθηκαν στη διοργάνωση για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στο γράφημα 1 (παραπάνω) παρατηρείται μια αντιστροφή στο συσχετισμό συμμετοχών Ελλήνων και ξένων αθλητών. Παρότι κατεγράφη σχεδόν απόλυτη αριθμητική ισορροπία στην διοργάνωση του 2006, τα επόμενα χρόνια οι αθλητές του εξωτερικού σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση για μια 2ετία. Ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης και του περιορισμένου budget της διοργάνωσης, οι ξένοι αθλητές είχαν πτωτική τάση σε επίπεδο αριθμών με αποτέλεσμα να υποσκελιστούν από τους Έλληνες από το 2009 και μετά, και να επιτύχουν το χαμηλότερο επίπεδο τους την περίοδο του 2012. Οι Έλληνες δεν δείχνουν εξαιρετικά σημαντικές μεταβολές σε αριθμητικά δεδομένα, εξαίροντας φυσικά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια είναι περισσότεροι των ξένων. Παρόλα αυτά η καμπύλη μεταβολής είναι πιο ομαλή με μικρότερες διαφοροποιήσεις.

Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών απεικονίζεται έντονα και στο γράφημα 2 (παραπάνω), καθώς παρατηρείται πτώση μεγαλύτερη του 50% από το 2010 μέχρι σήμερα στο πλαίσιο εκπροσώπησης χωρών στην διοργάνωση των «Παπαφλεσσείων». Στο γράφημα 3 (παραπάνω) απεικονίζονται οι συσχετισμοί των φύλων και των εθνικοτήτων των αθλητών που έλαβαν μέρος στις διοργανώσεις 2006-2013.

Διεξαγωγή Έρευνας για την Αξιολόγηση της Διοργάνωσης

Από το 2006 μέχρι τις ημέρες που διανύουμε, διενεργείται σχεδόν σε ετήσια βάση, διαδικασία αξιολόγησης στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνάντησης Στίβου «Παπαφλέσσεια». Με την μορφή έρευνας, η Οργανωτική Επιτροπή των «Παπαφλεσσείων» επιχειρεί να διερευνήσει τους παράγοντες και το επίπεδο απόδοσης αυτών, οι οποίοι θεωρούνται ως υψηλής σημαντικότητας για την επιτυχή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Παράλληλα τα ευρήματα της έρευνας αναλύονται και αξιοποιούνται ποικιλοτρόπως, τόσο σε επίπεδο βελτίωσης διαδικασιών της διοργάνωσης όσο και σε επίπεδο καταγραφής συμπερασμάτων που σχετίζονται με τις τάσεις ανάπτυξης/ εκφυλισμού παραγόντων που σχετίζονται με τον αθλητικό τουρισμό.

Το Ερωτηματολόγιο Η έρευνα πραγματοποιείται μέσω ερωτηματολογίων τα οποία διανέμονται στους αθλητές που συμμετέχουν στη διοργάνωση. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος συλλέγει τις αναγκαίες πληροφορίες που καθορίζουν την ταυτότητα της έρευνας σε σχέση με το δείγμα των συμμετεχόντων. Επιπρόσθετα περιέχει «ανοιχτές» ερωτήσεις μερικής ανάπτυξης όπου οι ερωτηθέντες καταγράφουν τα θετικά, τα αρνητικά στοιχεία τις διοργάνωσης καθώς επίσης και προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών και της απόδοσης της Οργανωτικής Επιτροπής. Επιπρόσθετα, στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου καταγράφεται η πρόθεση των ερωτηθέντων για την επιλογή της πόλης της Καλαμάτας ως προπονητικό κέντρο αθλητικής προετοιμασίας.

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από «κλειστές» ερωτήσεις/ προτάσεις τις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν μέσω κλίμακας. Ουσιαστικά οι προτάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τους σημαντικότερους λειτουργικούς τομείς από τους οποίους εξαρτάται η επιτυχία των αγώνων. Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιδείξουν το επίπεδο βαθμού συμφωνίας τους με τις καταφατικές προτάσεις που είναι καταγεγραμμένες στο ερωτηματολόγιο. Η κλίμακα αξιολόγησης είναι από το 1 μέχρι το 5 όπου η αντιστοιχία, από το μικρότερο αριθμό προς το μεγαλύτερο, καθορίζεται ως «Διαφωνώ», «Ούτε Συμφωνώ Ούτε Διαφωνώ», «Συμφωνώ», «Συμφωνώ Πολύ» και «Συμφωνώ Απόλυτα».

Η Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2006 και έλαβε χώρα ξανά τα έτη 2009, 2011, 2012 και 2013. Το συνολικό δείγμα των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς 133 αθλητές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο (24,81%) επί συνόλου 536 συμμετεχόντων στα «Παπαφλέσσεια» των συγκεκριμένων 5 διοργανώσεων. Σε επίπεδο φύλου συμμετείχαν 74 άνδρες (55,63%) και 59 γυναίκες (44,36%). Οι Έλληνες ήταν 40 (30,07%) και τα άτομα από χώρες του εξωτερικού 93 (69,92%). Με βάση τα ηλικιακά κριτήρια 19 ήταν μικρότεροι των 20 ετών (14,28%), 63 μεταξύ 21-25 ετών (47,36%), 37 μεταξύ 26-30 ετών (27,81%) και 14 μεγαλύτεροι των 30 ετών (10,52%).

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στην έρευνα εντοπίζεται το 2012 καθώς το 39,7% των αθλητών που έλαβαν μέρος στους αγώνες συμμετείχαν στην διαδικασία αξιολόγησης της διοργάνωσης. Η μικρότερη ποσοστιαία συμμετοχή κατεγράφη το 2011 με ποσοστό 15,31%. Στην πιο πρόσφατη διοργάνωση του 2013 το δείγμα ήταν 32,94% (28 στους 85 αθλητές). Σχετικά με το προφίλ των συμμετεχόντων, το 25% ήταν Έλληνες και το 75% αθλητές του εξωτερικού. 46,42% ήταν άνδρες και 53,57% ήταν γυναίκες. Το 57,14% ήταν αθλητές που η ηλικία τους κυμαινόταν μεταξύ 21 και 25 ετών και το 32,14% μεταξύ 26 και 30 ετών. Μόνο ένας αθλητής ήταν κάτω των 20 ετών (3,57%) και δύο (7,14%) μεγαλύτεροι των 30 ετών. Ακολουθούν πίνακες και γραφήματα σχετικά με τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Στον πίνακα 2 αποτυπώνονται στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα της έρευνας (παραπάνω). Στο γράφημα 4 (παραπάνω) απεικονίζεται η εθνικότητα, το φύλο και οι ηλικιακές κατηγορίες των συμμετεχόντων στην έρευνα 2006-2013

Μέρος Πρώτο Ερωτήσεις Μερικής Ανάπτυξης: Τα Αρνητικά Στοιχεία της Διοργάνωσης

Σε ερωτήσεις μερικής ανάπτυξης, οι συμμετέχοντες στην έρευνα χαρακτηρίζουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου της Καλαμάτας ως το πιο αρνητικό στοιχείο της διοργάνωσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι τόσο η αγωνιστική εγκατάσταση (κεντρικό στάδιο, ποιότητα αγωνιστικού χώρου, αριθμός αγωνιστικών διαδρομών), όσο και οι υποστηρικτικοί χώροι σε επίπεδο υποδομών (αποδυτήρια, τουαλέτες), καθώς επίσης και ο κλειστός χώρος προθέρμανσης της βόρειας κερκίδας καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην αξιολόγηση των αθλητών σε επίπεδο αρνητικών συνθηκών των αγώνων. Το πρόβλημα με τις εγκαταστάσεις υφίσταται σε βάθος χρόνου και αυτό καταγράφεται σε διαχρονική βάση. Μάλιστα με το πέρασμα των χρόνων το ζήτημα διογκώνεται κάτι που απεικονίζεται στις απαντήσεις των ερωτηθέντων. 34 φορές έχει αναφερθεί η κεντρική εγκατάσταση ως η μεγαλύτερη αδυναμία των «Παπαφλεσσείων» (14 φορές στην διοργάνωση του 2013), 26 οι υποστηρικτικοί χώροι και 19 το προθερμαντήριο. Η πολύωρη μετακίνηση από το αεροδρόμιο της Αθήνας στην Καλαμάτα είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να εξαλειφθεί (18 υποδείξεις). Ασφαλώς το πρόβλημα επιλύθηκε σε σημαντικό βαθμό με τον καινούριο αυτοκινητόδρομο, παρόλα αυτά η σχεδόν 3ωρη μετακίνηση προς και από την Καλαμάτα (από/ προς Αθήνα) αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός. Η έλλειψη σύγχρονου εξειδικευμένου εξοπλισμού του σταδίου, η ποιότητα και ποικιλία του φαγητού, η έλλειψη προσωπικού με γνώση της αγγλικής στον προφορικό λόγο, ο μικρός αριθμός των θεατών και διάφορα διαδικαστικά ζητήματα σημειώθηκαν κατά καιρούς ως αδυναμίες της Οργανωτικής Επιτροπής κατά την διαδικασία τέλεσης των «Παπαφλεσσείων». Ουσιαστικά όμως και σε γενικές γραμμές, επρόκειτο για μεμονωμένες περιπτώσεις που κατεγράφησαν μια δεδομένη στιγμή και τα αρνητικά στοιχεία της μορφής αυτής σπάνια επαναλήφθηκαν.

Παρόλα αυτά, όπως οφείλεται να γίνει, οι υποδείξεις αυτές λαμβάνονται σοβαρά υπόψη ενόψει επικείμενων διοργανώσεων. Στη διοργάνωση του 2013 εκτός των εγκαταστάσεων, η μετακίνηση από και προς την Αθήνα και ο εξοπλισμός του σταδίου αποτέλεσαν σημαντικά αρνητικά ζητήματα σύμφωνα με τις απόψεις των συμμετεχόντων αθλητών. Στον πίνακα 3 (παραπάνω) αναγράφονται τα αρνητικά στοιχεία της διοργάνωσης (2006-2013)

Ερωτήσεις Μερικής Ανάπτυξης: Τα Θετικά Στοιχεία της Διοργάνωσης

Ο τομέας της φιλοξενίας/ διαμονής χάρη στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχουν τα ξενοδοχεία που φιλοξενούν τους αθλητές των αγώνων αποτελεί το θετικότερο στοιχείο της διοργάνωσης (45 καταγεγραμμένες γνώμες εκ των οποίων οι 15 στην διοργάνωση του 2013). Το υψηλό επίπεδο οργάνωσης της Οργανωτικής Επιτροπής καθώς επίσης και το προσωπικό των αγώνων (γνώσεις αντικειμένου, προθυμία, εξυπηρέτηση, φιλικότητα) σημειώνονται ως εξαιρετικά σημαντικές παράμετροι (30 και 29 υποδείξεις αντίστοιχα). Οι άριστες κλιματολογικές συνθήκες οι οποίες αναφέρονται ως σήμα κατατεθέν της Καλαμάτας (17), τα υψηλό επίπεδο των αθλητών που συμμετέχουν στους αγώνες (15), η αμεσότητα του συστήματος μεταφορών εντός της πόλης (12) και η άρτια ροή του αγωνιστικού προγράμματος σε επίπεδο τήρησης ωραρίου (12) αναγνωρίζονται ως θετικά στοιχεία των «Παπαφλεσσείων». Στο ίδιο μήκος κύματος καταγράφονται οι απόψεις των συμμετεχόντων για την ιδανική τοποθεσία και το φυσικό περιβαλλοντολογικό πλούτο της περιοχής στο οποίο βρίσκεται το Δημοτικό Στάδιο, το υψηλό επίπεδο συναγωνισμού, η τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων και η κατά καιρούς ικανοποιητική προσέλευση και συμμετοχή του κοινού. Ασφαλώς, κατά περιόδους, κατεγράφησαν εξαιρετικά σχόλια για την εμβόλιμη συμμετοχή παιδιών στο αγωνιστικό πρόγραμμα, την διαδικασία προβολής της διοργάνωσης και την πολυπληθή συμμετοχή των αθλητών στο σύνολο τους.

Στη διοργάνωση του 2013, μετά τον τομέα της διαμονής οι κλιματολογικές συνθήκες, το περιβάλλον, το προσωπικό και το υψηλό επίπεδο οργάνωσης κατεγράφησαν ως τα σημαντικότερα στο πλαίσιο των ερωτήσεων μερικής ανάπτυξης από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Το ποιοτικό φαγητό, το οποίο εντάσσεται κι αυτό στον τομέα της φιλοξενίας/ διαμονής ως παροχή/ υπηρεσία των αξιόλογων ξενοδοχείων τυγχάνει εξαιρετικής εκτίμησης από τους αθλητές. Στον πίνακα 4 διαφαίνεται συγκεκριμένα ο συνολικός αριθμός απαντήσεων των αθλητών για τα θετικά στοιχεία των αγώνων στο σύνολο των διοργανώσεων. Στον πίνακα 4 (παραπάνω) τα θετικά στοιχεία της διοργάνωσης (2006-2013)

Ερωτήσεις Μερικής Ανάπτυξης: Προτάσεις Αναβάθμισης της Διοργάνωσης

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων, στην έρευνα, αθλητών θεωρεί και προτείνει την ανάπλαση του αγωνιστικού χώρου του Δημοτικού Σταδίου ως επιτακτική και αναγκαία στο πλαίσιο αναβάθμισης της διοργάνωσης. Η ανάπλαση αυτή περιλαμβάνει αντικατάσταση του αγωνιστικού τάπητα (ταρτάν), προσθήκη πρόσθετων διαδρομών (από 6 σε 8) ώστε η εγκατάσταση να διαθέτει τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου σταδίου και βελτιώσεις στο χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου. 44 απαντήσεις/ προτάσεις επικεντρώθηκαν στο συγκεκριμένο ζήτημα, γεγονός που αναδεικνύει την αναγκαιότητα για την επίλυση του προβλήματος. Παρόμοιες προτάσεις, 9 σε αριθμό, αφορούν επίσης διορθωτικές ενέργειες στους υποστηρικτικούς χώρους της εγκατάστασης όπως τα αποδυτήρια και οι τουαλέτες. Η επιλογή περισσότερων μέσων για την προβολή της διοργάνωσης, η πρόσκληση υψηλότερου επιπέδου αθλητών και η προσθήκη περισσότερων αγωνισμάτων ακολουθούν ως προτεραιότητα, σύμφωνα με την κρίση των συμμετεχόντων. Σε αυτήν την περίπτωση όμως, δεδομένου ότι τα «Παπαφλέσσεια» διαθέτουν το χαμηλότερο budget (σε ευρωπαϊκό και σε εγχώριο επίπεδο) οι διορθωτικές κινήσεις είναι περιορισμένες. Επιπρόσθετα, ο αριθμός και η επιλογή των αγωνισμάτων καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου (ΕΑΑ), συνεπώς και στον τομέα αυτό παρατηρούνται περιορισμένες δυνατότητες ευελιξίας από την πλευρά των διοργανωτών. Στην πρόσφατη διοργάνωση του 2013 οι υποδομές μονοπώλησαν για άλλη μια φορά τις απαντήσεις/ προτάσεις των συμμετεχόντων (14 στις 19). Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης ότι δεδομένης της φετινής εξαιρετικής επικοινωνιακής καμπάνιας δεν κατεγράφη καμία ανάλογη πρόταση για την προβολή των αγώνων. Λεπτομέρειες αναγράφονται στον πίνακα 5 (παραπάνω).

Επιλογή Καλαμάτας ως Προορισμό Προπονητικής Προετοιμασίας

Παρά τις ανεπαρκείς αθλητικές εγκαταστάσεις, το 56,39% των αθλητών που συμμετείχε στην έρευνα από το 2006 μέχρι το 2013 εξέφρασε την πρόθεση του να επισκεφθεί την Καλαμάτα ως κέντρο αθλητικής προετοιμασίας. Ασφαλώς η πρόθεση απέχει κατά πολύ από την πράξη και αυτό επιβεβαιώνεται ουσιαστικά από την μείωση των ποσοστών προσέλευσης αποστολών του εξωτερικού στο πλαίσιο επιλογής του Δημοτικού Σταδίου ως προπονητικό κέντρο. Στο ίδιο ερώτημα, το 18,79% απάντησε ότι απορρίπτει την πόλη της Καλαμάτας για τον παραπάνω σκοπό, ενώ το 24,81% απάντησε ότι ίσως κατέληγε στην επιλογή αυτή. Στην διοργάνωση του 2013 οι μισοί συμμετέχοντες δήλωσαν καταφατικά για την επιλογή της πόλης ως προπονητικό κέντρο, ενώ οι άλλες δυο επιλογές ήταν μοιρασμένες. Φαίνεται ότι σε διαχρονική βάση, οι αθλητές που συμμετέχουν στα «Παπαφλέσσεια» αξιολογούν αυθόρμητα θετικά τις άριστες και ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες, το εξαίσιο περιβάλλον και την αισθητική της περιοχής, όταν όμως είναι σε θέση να επιλέξουν τον τόπο της προετοιμασίας τους λαμβάνουν υπόψη τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την προπονητική τους διαδικασία. Και σε αυτήν την περίπτωση, παράγοντες όπως οι υποδομές και ο εξειδικευμένος αθλητικός εξοπλισμός αποτελούν τα κύρια και βασικά κριτήρια επιλογής προπονητικού κέντρου. Η καταγραφή των προθέσεων των αθλητών τόσο στο σύνολό τους όσο και μεμονωμένα ανά έτος διεξαγωγής της διοργάνωσης αναγράφεται στον πίνακα 6 (παραπάνω).

Μέρος Δεύτερο Αξιολόγηση Κριτηρίων που Συμβάλουν στην Επιτυχή Διεξαγωγή της Διοργάνωσης

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες αθλητές κλήθηκαν να καταγράψουν το βαθμό συμφωνίας τους σε καταφατικές προτάσεις οι οποίες απεικόνιζαν στην ουσία κάποιο κριτήριο ή τομέα που χαρακτηρίζεται για την καθοριστική του συνεισφορά στην επιτυχή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Με χαμηλότερο δείκτη αξιολόγησης το «1» (αντιστοιχία σε «Διαφωνώ») και υψηλότερο το «5» (αντιστοιχία σε «Συμφωνώ Απόλυτα») οι αθλητές αποτυπώνουν στο ερωτηματολόγιο τις προσφερόμενες, από την Οργανωτική Επιτροπή, υπηρεσίες. Στον πίνακα 7 διαφαίνεται ο συνολικός μέσος όρος των κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και αυτός για κάθε μία από τις διοργανώσεις που έλαβαν χώρα την περίοδο 2006-2013. Στον πίνακα 7 αναγράφεται η αξιολόγηση των κριτηρίων της διοργάνωσης μέσω κλίμακας (2006-2013)

Στο σύνολο των διοργανώσεων, παρόμοια με το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, ο τομέας της φιλοξενίας/ διαμονής συγκεντρώνει κι εδώ την υψηλότερη θετική αξιολόγηση (επίπεδο συμφωνίας 4,42 που αντιστοιχεί μεταξύ «Συμφωνώ Πολύ» και «Συμφωνώ Απόλυτα» στην καταφατική πρόταση ότι «η διαμονή ήταν άνετη και σε ιδανικό περιβάλλον»). Στο ίδιο μήκος κύματος, 4,34 είναι ο βαθμός συμφωνίας των αθλητών για το σύστημα μετακινήσεων εντός της πόλεως, ενώ 4,04 καταγράφεται για την προθυμία, τη φιλικότητα και την εξυπηρέτηση του προσωπικού των αγώνων. Η άρτια ροή του αγωνιστικού προγράμματος (3,89), η ένθερμη συμμετοχή των θεατών στις προσπάθειες των αθλητών (3,80) και το υψηλό επίπεδο οργάνωσης των διοργανωτών (3,76) επιτυγχάνουν, το αμέσως μετά, υψηλότερο επίπεδο συμφωνίας.

Χαμηλότερο επίπεδο συμφωνίας καταγράφεται στον τομέα που σχετίζεται με την επάρκεια των υποστηρικτικών χώρων (2,28), γεγονός που βρίσκεται σε πλήρη συσχετισμό με τις απαντήσεις των αθλητών στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου με τις «ανοιχτές» ερωτήσεις. Η ποιότητα του αγωνιστικού χώρου συγκεντρώνει το αμέσως μετά χαμηλότερο επίπεδο συμφωνίας (2,98). Ακολουθεί η διαδικασία των μετακινήσεων εκτός πόλεως (3,2), η ποιότητα του αθλητικού εξοπλισμού και η συμβολή του αγωνιστικού χώρου για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων (3,29).

Στο πλαίσιο των μεμονωμένων διοργανώσεων, υψηλότερο επίπεδο συμφωνίας κριτηρίου έχει καταγραφεί το 2009 στον τομέα της φιλοξενίας/ διαμονής (4,67). Ο ίδιος τομέας επέτυχε αξιολόγηση της τάξεως του 4,58 καθώς επίσης και ο τομέας του προσωπικού (φιλικότητα, προθυμία για εξυπηρέτηση) στην διοργάνωση του 2012. Ο τομέας των μετακινήσεων εντός πόλεως σημείωσε 4,55, επίσης το 2012. Στο επίπεδο των μεμονωμένων διοργανώσεων, χαμηλότερη συγκέντρωση κατεγράφη το 2013 (2,00) και αφορούσε την επάρκεια των υποστηρικτικών χώρων (αποδυτήρια, τουαλέτες). Ανάλογο αποτέλεσμα υπήρξε και στην διοργάνωση του 2006 (2,25). Χαρακτηριστικό γνώρισμα του συγκεκριμένου τομέα αποτελεί το γεγονός ότι σε καμία διοργάνωση το επίπεδο συμφωνίας των αθλητών δεν έχει ξεπεράσει το 2,41. Η ποιότητα των χώρων προθέρμανσης (2,35 το 2006) καθώς και αυτή του αγωνιστικού χώρου (2,66 το 2011) αφορούν μερικά από τα πιο χαμηλά επίπεδα συμφωνίας των συμμετεχόντων.

Στην διοργάνωση του 2013, υψηλότερη συγκέντρωση σημείωσε η ανταπόκριση των διοργανωτών στις ανάγκες μετακινήσεων εντός πόλεως με 4,37. Ακολούθησε η ποιοτική συμβολή των ξενοδοχείων (4,25) και η δομή του αγωνιστικού προγράμματος η οποία δεν παρουσίασε καθυστερήσεις (4,08). Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτικοί χώροι (2,00), η ποιότητα του αγωνιστικού χώρου (2,70), η συμβολή αυτού για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων (3,00) και το προθερμαντήριο (3,00) συγκέντρωσαν το χαμηλότερο επίπεδο συμφωνίας από τους αθλητές.

Σύμφωνα με τον πίνακα 7, η πιο επιτυχημένη διοργάνωση της περιόδου 2006-2013 θεωρείται αυτή του 2012, καθώς ο συνολικός μέσος όρος των διαφορετικών κριτηρίων/ τομέων αξιολόγησης (14 σε σύνολο) ήταν 3,86. Ακολουθεί η διοργάνωση του 2009 με 3,66, του 2011 με 3,49, του 2013 με 3,47 και τέλος αυτή του 2006 με 3,33. Στο συγκεκριμένο πίνακα μπορούν να γίνουν παρατηρήσεις για τις αυξητικές ή πτωτικές τάσεις των μέσων όρων των κριτηρίων ανά διοργάνωση. Για παράδειγμα στον τομέα των μετακινήσεων εντός πόλεως είναι φανερή η βελτίωση των μέσων όρων καθώς παρατηρούμε την εξελικτική πορεία των αξιολογήσεων από το 2006 προς το 2013. Ο τομέας της φιλοξενίας παραμένει χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις σε υψηλά επίπεδα, ενώ το κριτήριο προσέλευσης των θεατών στο στάδιο παρουσιάζει αυξομειώσεις σε διάρκεια χρόνων. Όμοια, αυξητική τάση παρουσιάζει και το επίπεδο οργάνωσης του meeting, ενώ αντίθετα ο τομέας των υποστηρικτικών χώρων χαρακτηρίζεται από πτωτική πορεία, με εξαίρεση μια αναλαμπή ανάκαμψης στις διοργανώσεις του 2009 και 2012.

Συμπεράσματα Έρευνας

Συνοψίζοντας στα ευρήματα της έρευνας προκύπτουν τα εξής δεδομένα για τις διοργανώσεις της Διεθνούς Συνάντησης Στίβου «Παπαφλέσσεια» που έλαβαν χώρα από το 2006 μέχρι το 2013:

  1. Σταδιακή μείωση του αριθμού των αθλητών που συμμετέχουν στην διοργάνωση, η οποία είχε ως αφετηρία το 2010.

  2. Σημαντική μείωση του αριθμού των χωρών που εκπροσωπούνται στην διοργάνωση, με αφετηρία το 2010.

  3. Εντυπωσιακή μείωση του αριθμού συμμετοχών ξένων αθλητών η οποία άρχισε να διενεργείται από τις διοργανώσεις του 2009 και κυρίως του 2010.

  4. Παραμονή στα ίδια σχεδόν επίπεδα αποτελεί η συμμετοχή των Ελλήνων αθλητών στην διάρκεια των χρόνων οι οποίοι υποσκέλισαν αριθμητικά τους ξένους αθλητές.

  5. Σε επίπεδο έρευνας/ αξιολόγησης της διοργάνωσης, ισχυρό στατιστικό δείγμα της τάξεως του 24,81% συμμετείχε στην συγκεκριμένη διαδικασία.

  6. Οι ανεπαρκείς υποδομές (κεντρική εγκατάσταση, αγωνιστικός χώρος, υποστηρικτικοί χώροι και χώροι προθέρμανσης) καθώς επίσης και η χρονοβόρα διαδικασία μεταφορών προς και από την Καλαμάτα (από αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος) αποτελούν τα αρνητικά στοιχεία της διοργάνωσης.

  7. Οι τομείς που σχετίζονται με την φιλοξενία/διαμονή, το υψηλό επίπεδο οργάνωσης του meeting, το καταρτισμένο/ .έμπειρο προσωπικό, οι κλιματολογικές συνθήκες, η αισθητική του περιβαλλοντολογικού περίγυρου και το υψηλό επίπεδο των αθλητών που συμμετείχαν κατά καιρούς στους αγώνες αποτελούν κατά κανόνα τα θετικά στοιχεία των «Παπαφλεσσείων».

  8. Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων αποτελεί σε διαχρονική βάση την κύρια και βασική υπόδειξη/ πρόταση των αθλητών που θα συμβάλει στην εξέλιξη του meeting με άμεσο συνεπακόλουθο τις ευεργετικές ποικιλόμορφες επιδράσεις (οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική πολιτική) που θα επέλθουν στην ευρύτερη περιοχή.

  9. Οι λειτουργικοί τομείς/ κριτήρια που θεωρούνται ως σημαντικοί για την επιτυχία της διοργάνωσης, αξιολογούνται μέσω κλίμακας επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά τη θετική συμβολή των υπηρεσιών διαμονής, των μεταφορών εντός πόλεως και του υψηλού επιπέδου οργάνωσης. Παράλληλα επιβεβαιώνεται ο αρνητικός αντίκτυπος των ανεπαρκών εγκαταστάσεων στην συνολική εικόνα και απόδοση της διοργάνωσης.

  10. Παρά τις ανεπαρκείς αθλητικές εγκαταστάσεις, περισσότεροι από τους μισούς αθλητές (56,39%) δηλώνουν την πρόθεση τους να επιλέξουν την Καλαμάτα ως προπονητικό κέντρο για την αθλητική προετοιμασία τους.

Αξιοποίηση Ευρημάτων – Σχεδιασμός Στρατηγικού Πλάνου Δράσης

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, και σίγουρα όχι μόνο από αυτήν την πηγή δεδομένων, η Καλαμάτα διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που την καθιστούν ως την ιδανική πόλη για την εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης αθλητικού τουρισμού, εκτός από το σημαντικότερο: τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Τόσο το Δημοτικό Στάδιο όσο και το Δημοτικό Κολυμβητήριο, αλλά και οι υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης θεωρούνται από τις παλαιότερες της χώρας. Ουσιαστικά υπολείπονται σε ποιότητα και αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος που έχουν μειωθεί δραματικά τα τελευταία έτη τα ποσοστά προσέλευσης αποστολών από το εξωτερικό για αθλητική προετοιμασία.

Η διαδικασία της έρευνας που πραγματοποιείται στο περιθώριο των «Παπαφλεσσείων» έρχεται να υποστηρίξει τον παραπάνω ισχυρισμό. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι αθλητές δηλώνουν ότι θα επέλεγαν την Καλαμάτα ως προπονητικό κέντρο, ουσιαστικά στην κρίσιμη φάση της τελικής τους απόφασης δείχνουν να πράττουν διαφορετικά από ότι έκαναν τις περασμένες δεκαετίες. Ουσιαστικά λοιπόν, παρατηρείται μια σταδιακή μείωση του αριθμού επισκεπτών (αθλητών) η οποία συμβαδίζει με το ρυθμό εκφυλισμού και παρακμής των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η αναγκαιότητα για το σχεδιασμό ενός στρατηγικού πλάνου δράσης με στόχο την ανάπτυξη του αθλητισμού σε αρχική φάση, και του αθλητικού τουρισμού σε επόμενη, στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Ένα πλάνο, η υλοποίηση του οποίου θα έχει ως αφετηρία την αναβάθμιση ή και τη δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων. Η επένδυση σε υποδομές , η διαφύλαξη και η ενίσχυση αθλητικών θεσμών όπως είναι τα «Παπαφλέσσεια» με τον σημαντικό ρόλο τους ως βιτρίνα της πόλης στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα τεχνογνωσία που διαθέτει το εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό, μπορούν να οδηγήσουν την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας προς μια κατεύθυνση οικονομικής ανάπτυξης.

Ο τόπος συνδυάζει αρμονικά θάλασσα και βουνό γεγονός που την καθιστά ως την ιδανική τοποθεσία για την φιλοξενία ατόμων και ομάδων πολυάριθμων sports: στίβος, ομαδικά αθλήματα, ιστιοπλοΐα, πεζοπορία βουνού, ανεμοπτερισμός και πολλά άλλα. Το εξαιρετικό παράδειγμα της Costa Navarino που διαδραματίζει ενισχυτικό ρόλο στην συγκεκριμένη θεματολογία, η τεράστια βελτίωση του οδικού δικτύου και η ανταπόκριση του αεροδρομίου με μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις συνιστούν πλεονεκτήματα για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού.

Η πρόσφατη ιστορία έχει αποδεδειγμένα δείξει ότι η Καλαμάτα είναι ένας περιζήτητος προορισμός που ικανοποιεί τις γενικές και ειδικές ανάγκες και επιδιώξεις της συγκεκριμένης ομάδας πελατών, που προέρχεται τόσο από την υπόλοιπη χώρα όσο και το εξωτερικό.


Η έρευνα διεξήχθη από το Γιάννη Καλυβιώτη

MSc Sport and Leisure Management

Εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής

Υπεύθυνο Λειτουργικού Σχεδιασμού Διοργάνωσης